Fejlesztéseink

Táguló tudás – Versenyképes könyvtár

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0066

Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés „TUDÁSDEPO-EXPRESSZ”  c. pályázat támogatásával megvalósult fejlesztések a mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtárban.

A projekt során megvalósított szolgáltatásfejlesztéssel, mely a könyvtárak együttműködésén alapul, a mindszenti könyvtár is betöltheti szerepét az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű oktatásban, elősegítve ezzel az élethosszig tartó tanulásban való részvételt.


A könyvtár szolgáltatásainak, adatbázisainak, dokumentum- és információ-szolgáltatási rendszerének fejlesztése.

  • Új arculatot kapott a könyvtár honlapja – www.kellerkonyvtar.hu
  • Lehetővé válik, a könyvtári online szolgáltatások egy részének 24 órás elérhetősége (hosszabbítás). Az interaktív könyvtári honlap kialakításával lehetőséget teremtünk arra, hogy a kulturális, közhasznú tartalmak elérhetővé váljanak.  (közhasznú, helyismereti adatbázis létrehozása, helyismereti szövegek elektronikus formában való közzététele). A honlapunkról elérhető ekönyvtárban, féltve őrzött helyismereti dokumentumokban lapozgathatnak (az oldal feltöltése folyamatosan történik)
  • A könyvtár megújulását jelképezi  új logónk, szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok készültek.
  • Az olvasáskultúra fejlesztését, népszerűsítését célzó helyi programok megszervezése, országos és megyei szintű kampányokban való részvétel. (Író-olvasó találkozó, drámaóra, városismereti vetélkedő, „Könyvkirály” olvasásnépszerűsítő játék)
  • Megtörtént a helyi szinten őrzött dokumentumok az egységes országos- lelőhely-nyilvántartásba való bekerülése az adatok elektronikus katalógusunkba való bevitelével. Könyvtárunk katalógusa immár elérhetővé vált az egységes országos lelőhely-nyilvántartásban, a Magyar Országos Közös Katalógusban (MOKKA)

2012-02-08 -

vissza
Dokumentumok Impresszum