Szabályzataink

Számítógép használat

Intézményünk  az INTERNET elérést lehetővé téve az alábbi feltételekkel biztosítja  Mindszent lakosainak az információhoz jutást.

A számítógépet a következő szolgáltatásokra lehet igényelni.

 • Internet elérés, elektronikus levelezés
 • Szövegszerkesztés, táblázatkezelő használata
 • Prezentációkészítés
 • Könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok használata (külön kérés alapján)
 • Nyomtatás (külön kérés alapján), CD-re másolás 
 • Megrendelés alapján történő információkeresés, megbeszélt időpontra, a könyvtár elektronikus és nyomtatott forrásaira támaszkodva.

A hálózat zavartalan működése közös érdekünk. Azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel vehesse igénybe, a következő szabályokat kell betartani:

 • Intézményünkben a számítógépek használata díjhoz kötött, melyet 1 órára foglalhat le a használó (indokolt esetben hosszabbítható).
 • Géphasználatot a könyvtárosok, közművelődési munkatársak által biztosított regisztráció után lehet megkezdeni. A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak az intézmény munkatársai végezhetik.
 • A számítógépekre tilos magánjellegű programokat, játékprogramokat telepíteni! Óvjunk mindenkit a vírusoktól! Pendrive használatot kérjük, minden esetben jelezze! A dokumentumok kinyomtatásához kérje munkatársaink segítségét, a használati díjtételekben rögzítettek alapján térítés ellenében.
 • A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A hálózat használata során tilosak az alábbi tevékenységek:

 • Az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:
 • a számítógépek beállításainak megváltoztatása,
 • mások személyiségi jogainak megsértése,
 • másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek),
 • a szerzői jogok megsértése,
 • software szándékos és tudatos illegális terjesztése,
 • tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték),
 • profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése,
 • a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,
 • a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése (pl. vírusok),
 • a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata (levélbombák, internetet igénybevevő játékok, letöltések).

A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható.

2011-11-18 -

vissza
Dokumentumok Impresszum