Szabályzataink

Könyvtárunk küldetésnyilatkozata

A mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár alapvető feladataként, elsősorban a településen és vonzáskörzetében élő polgárok számára biztosítja a nyilvános és szabad információkhoz egyenlő eséllyel történő hozzáférést.


Gyűjteményével, szolgáltatásaival, technikai felszereltségével és a könyvtárosok szakmai felkészültségével olyan könyvtárat szeretnénk amely:

  • Közhasznú információs tevékenységével támogatja az oktatást, az ismeretszerzés bármely formáját. Aktív támogatója az egész életen át tartó tanulásnak.

  • Segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

  • Közvetíti az egyetemes és magyar kultúra értékeit, információs hátterével támogatja az állampolgárokat tájékozódásban, közügyek intézésében, közhasznú ismeretek megszerzésében.

  • Gazdag állományával segíti a város történetének, kulturális és néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak kutatását, megismerését, őrzi a város hagyományait.

  • Gyűjteményét sokoldalúan, korszerű módszerekkel feltárja, az olvasói igények maximális figyelembe vétele mellett őrzi, és bocsátja használói rendelkezésére.

  • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, korszerű szolgáltatásokkal ajánlja, népszerűsíti
    .
  • Kapcsolatot  tart Mindszent oktatási,  és egyéb intézményeivel, törekszik az együttműködés minél hatékonyabb kialakítására.  Jó kapcsolatot ápol a megye és a régió könyvtáraival.

  • Elkötelezetten támogatja az olvasást, az olvasástanulást. Aktívan, szerepet vállal ebben a feladatban, rendezvényeken, pályázatokon keresztül.

2017-10-26 -

vissza
Dokumentumok Impresszum