Bemutatkozunk

A kultúra fontosságáról:
„A kultúra teszi képessé az embert arra, hogy végiggondolja önmagát.
Neki köszönhetjük, hogy sajátosan emberi, gondolkodó, kritikus és erkölcsileg elkötelezett lények vagyunk. Általa különböztetjük meg az értékeket és vagyunk képesek választani. Segítségével fejezi ki magát az ember és tudatosul önmaga számára, látja befejezetlenségét. Kérdőjelezi meg saját alkotásait, keres fáradhatatlanul új értelmet a dolgoknak és hoz létre önmagát felülmúló műveket." (Mexicó, 1993)


A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
2007. augusztus 1-jén jött létre a Tisza Művelődési Ház, a Keller Lajos Városi Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény összevonásával. Az intézmény feladatai közé tartozik még a Tisza-parti szabad strand és a Hét Halász Háza vendégház üzemeltetése.


Az intézmény a kisváros közművelődésének szervezett kereteit biztosítja. Az összevonás eredményeképpen egy komplex kulturális létesítményben dolgozhatunk. Teljesen összeforrt már a művelődési házi, a könyvtári, az informatikai, a helytörténeti, és a strandhoz, a vendégházhoz kapcsolódó feladatok sora.


Az intézmény központja a Szabadság tér 37. szám alatti épület. Telephelye, a Helytörténeti Gyűjtemény épülete a Köztársaság tér 25. szám alatt helyezkedik el. A Hét Halász Háza Vendégház pedig a Damjanich u. 16 sz. alatt található meg. A Tisza folyó partján kialakított szabad strand működtetése idényjellegű. Feladatait évi rendszerességgel április-szeptember között végezzük.
Számítógépeink az e-Magyarország pontban kaptak helyet. A szegedi  Somogyi Könyvtárral létrehozott konzorciumi együttműködésben (TIOP)  sikerült a számítógépparkunkat felfrissíteni, és könyvtárunkat a nagyothallók, és látássérültek számára is látogatóbaráttá tenni.


A csoportok létrejöttének előmozdítása, és gondozása fontos feladatunk, hiszen a kisközösségeknek van leginkább létjogosultsága ma a közművelődésben. Kiemelt figyelmet fordítunk a klubok, szakkörök, öntevékeny körök szervezésére, működtetésére. Törekszünk, civil szerveződések (egyesületek, körök) létrehozására, illetve a kölcsönös együttműködésre. A Civil Tanács aktivitása és partneri kapcsolatunk a Tanács tagjaival az egyik legfontosabb együttműködés a kulturális élet színesítésének tekintetében.
Mindszent közművelődésében, a művészeti oktatást a Péczeli Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyi tagozatai zene, színjátszó és néptánc,  a SZILVER  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény társastánc  tagozatán keresztül biztosítja. Növendékeik színesítik műsoraikkal kulturális életünket.


A Tisza Művelődési Ház és a Keller Lajos Városi Könyvtár, a Helytörténeti Gyűjtemény egy szervezetbe történő összefogása komplex programok lehetőségét jelenti a művészetek népszerűsítésében, a gyermek és ifjúsági programok, rendezvények, a képzőművészeti és helytörténeti kiállítások, hagyományőrző programok, rendezvények, hangversenyek, bemutatók, előadások, kirándulások szervezésében, rendszeressé tételében. Sokkal erőteljesebb háttérmunkát jelent a programok lebonyolításában a szakmailag összetett munkatársi háttér.
Hagyományai vannak a réteg-és tömegszórakozási programoknak a közép-és idősebb korosztályok számára is (bálok, zenés-táncos rendezvények), s ugyancsak fontos ezen korosztályok munkájának segítése szakelőadásokkal, fórumokkal, tanfolyamokkal, táborokkal, találkozókkal.


Önkormányzatunkkal együttműködve szeretnénk számtalan lehetőséget kínálva a lakosságnak és a településünkre érkező turistáknak, testvértelepüléseinkről érkező csoportoknak. Meg próbáljuk kiszolgálni az itt élő valamennyi korosztályt, megismertetve hagyományainkat, szokásainkat, s nem csak a mindszenti, de a magyar kultúra más területeit is bekapcsolva tevékenységeinkbe.


Tevékenységünket a „Mecénások a Kultúráért Egyesület” segíti, melyet 1997-ben jegyzett be a cégbíróság.


A közösségfejlesztésről:
“A közösségfejlesztés lényegében az emberek fejlesztése, formálása. A közösségfejlesztés legfontosabb célja olyan társadalmi légkör teremtése, amelyben a férfiak és nők a szegénység, az éhség, a tudatlanság korlátai nélkül szabadon élhetnek az életre, a szabadságra és a boldogság keresésére való jogukkal. E cél elérését az emberi lélek önmegvalósítására, fejlődésére, állami megvalósulására irányuló szükségletek megfogalmazásával kell kezdeni. Az embernek szüksége van a megértésére, arra a tudatra, hogy mások elismerik és tiszteletben tartják személyiségét, valamint olyan irányításra, amely kibontakoztatja célja eléréséhez szükséges, addig lappangó képességeit.” (Glen Leet idézete. A közösségfejlesztési folyamat. Részletek w.w. Biddle - L.J. Biddle könyvéből. 11. Fejezet 239. Oldal.)


Várjuk Önt is szeretettel intézményünkben, rendezvényeinken!

Fotó: Urbaniczkiné Máriáss Magdolna

 

Fő támogatónk:

Dokumentumok Impresszum